Nautikulma Pump-out stationen kopplas till kommunalt nätverk eller till separat tank.

Tömning av båtens septiktank bör vara lika enkelt som att tanka bränsle.

 

Ladda ner brochyr på svenska

(pdf 4,2M)
 

 


Vi jobbar för en renare miljö

Nautikulma Oy har jobbat med septitömning över 15 år och har en stor del av marknaden i Finland (ca 80%) med ryktet av att ha pumpen som fungerar.

Det är alla våras ansvar att se till att båtmiljön är renare för en trivsam båtsemester.

Länsstyrelsen beviljar stöd till lokala vattenvårdssatsningar (LOVA), ansökningar görs hos länsstyrelsen. Kommuner och ideella organisationer kan ansöka om bidraget (50% av kostnaderna).

      Nautikulma Oy, Väster Långgatan 33, 20100 Åbo, Finland, Tel +358 2 2503 444